Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Middelste Jager


Latijnse naam

Stercorarius pomarinus

English name

Pomarine Jaeger

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-20

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes