Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Mantelmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus marinus

English name

Great Black-backed Gull

Broedparen 2013-2015

60-70

Winteraantallen 2013-2015

5400-6500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data