aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Hohltaube


latin_name

Columba oenas

English name

Stock Dove

broedparen 2013-2015

45.000-55.000

winteraantallen 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie