Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Holenduif


Latijnse naam

Columba oenas

Engelse naam

Stock Dove

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data