Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Halsbandparkiet


Wetenschappelijke naam

Psittacula krameri

English name

Rose-ringed Parakeet

Broedparen 2013-2015

2000-2300

Winteraantallen 2013-2015

10.000-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes