Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Aalscholver


Wetenschappelijke naam

Phalacrocorax carbo carbo

English name

Atlantic Great Cormorant

Broedparen 2013-2015

2-4

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes