Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Velduil


Wetenschappelijke naam

Asio flammeus

English name

Short-eared Owl

Broedparen 2013-2015

10-100

Winteraantallen 2013-2015

100-500

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes