Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifaalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax aristotelis

English name

European Shag

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

15-30

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok