Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifaalscholver


Wetenschappelijke naam

Phalacrocorax aristotelis

English name

European Shag

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

15-30

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data