aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Haubenlerche


latin_name

Galerida cristata

English name

Crested Lark

broedparen 2013-2015

1-3

winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok