Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifleeuwerik


Wetenschappelijke naam

Galerida cristata

English name

Crested Lark

Broedparen 2013-2015

1-3

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data