Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Koperwiek


Latijnse naam

Turdus iliacus

Engelse naam

Redwing

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening