Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Visarend


Wetenschappelijke naam

Pandion haliaetus

English name

Western Osprey

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok