Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Stern


Wetenschappelijke naam

Thalasseus sandvicensis

English name

Sandwich Tern

Broedparen 2013-2015

14.850-18.250

Winteraantallen 2013-2015

15-30

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data