Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Nachtzwaluw


Wetenschappelijke naam

Caprimulgus europaeus

English name

European Nightjar

Broedparen 2013-2015

2500-3100

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok