Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartkop


Latijnse naam

Sylvia atricapilla

Engelse naam

Eurasian Blackcap

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen