Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Fluiter


Wetenschappelijke naam

Phylloscopus sibilatrix

English name

Wood Warbler

Broedparen 2013-2015

1800-3000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie