aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Waldlaubsänger


latin_name

Phylloscopus sibilatrix

English name

Wood Warbler

broedparen 2013-2015

1800-3000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie