Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Geelgors


Wetenschappelijke naam

Emberiza citrinella

English name

Yellowhammer

Broedparen 2013-2015

22.000-27.000

Winteraantallen 2013-2015

70.000-85.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie