aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Goldammer


latin_name

Emberiza citrinella

English name

Yellowhammer

broedparen 2013-2015

22.000-27.000

winteraantallen 2013-2015

70.000-85.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie